Dominik Cymer

Dwutygonik kulturalny – okładka

Okładka www.dwutygodnik.com.pl nr 64
Graficzny komentarz do numeru o Europejskim Kongresie Kultury

www.dwutygodnik.com.pl/artykul/2550-europejski-kongres-kultury-numer-64.html