Dominik Cymer

Dizajnex

Przez parę lat uskuteczniałem walkę z estetyką i zdrowym rozsądkiem na moim nieregularnym blogu. Niestety miłość do rzeczy ohydnych przygasła we mnie nieco, zatem serwis zamknąłem. Poniżej dowód że istniał.

Przez parę lat uskuteczniałem walkę z estetyką i zdrowym rozsądkiem na moim nieregularnym blogu. Niestety miłość do rzeczy ohydnych przygasła we mnie nieco, zatem serwis zamknąłem. Poniżej dowód że istniał.
Dizajnex